Közlemény óvodai beiratkozásról 2024

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába

történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2024/2025. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2024. április 22-23. (hétfő-kedd) 9.00-15.00 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az  óvoda épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2024. május 24.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos)

A beiratkozás azon gyermekeket érinti elsősorban, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen is kitölthetőek, illetve a honlapon is megtalálhatóak.

Halásztelki Református Egyházközség

Közlemény bölcsődei beiratkozásról 2024

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a Lámpás Református Óvoda és Mini bölcsőde bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2024/2025-ös évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodája és Mini bölcsődéje bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2024. április 22 – 23. (hétfő-kedd) 9.00-15.00-ig, ezt követően folyamatos.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2024. május 24.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
 • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
 • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
 • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
 • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

 Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen is kitölthetőek, illetve a honlapon is megtalálhatóak.

Halásztelki Református Egyházközség

Közlemény óvodai beiratkozásról

KÖZLEMÉNY
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába
történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2023/2024. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2023. április 24-26. (hétfő-szerda) 9.00 – 15.30 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az óvoda új épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei, keresztyén szellemiségben nevelkednek.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2023. május 24.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • igazolás tartós betegségről, illetve szakértői vélemény

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2017. szeptember 1.és 2020. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2020. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség

Közlemény bölcsődei beiratkozásról

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a Lámpás Református Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2023/2024-es évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodája és Mini Bölcsődéje bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2023. április 24-26. (hétfő-szerda) 9.00-15.30-ig, ezt követően folyamatos.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2023. május 24.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
 • oltási könyv másolata
 • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
 • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
 • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
 • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki.

Halásztelki Református Egyházközség

Étkezési tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben az étkezést biztosító konyha kizárólag a 37/2014. (IV. 30.) “EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról” alapján biztosít diétás étkeztetést az abban meghatározott, az alábbi szakorvosok által kiállított igazolásokon szereplő szakorvosi javaslatnak megfelelően:

“15. § (1) * A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és a (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

22. * szakorvos:

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos;

Kérjük, hogy fentiek értelmében háziorvos által kiállított igazolást, illetve laborvizsgálati eredményeket ne küldjenek az intézménybe, mivel ezek értelmezése szakorvosi feladat.

Az emelt családi pótlékra és további kedvezményekre (pl. utazás, étkezés) jogosító szakorvosi igazolás nem megfelelő a személyre szabott étrend összeállításához, mert a dokumentumon csak a kedvezményre jogosító diéta kerül megnevezésre. Kizárólag a gyermek minden diétáját, étel érzékenységét és allergiáját tartalmazó részletes szakorvosi igazolást tudjuk elfogadni. A szakorvosi igazolás megfelelőségét minden esetben dietetikus ellenőrzi. Amennyiben a gyermek diétájában/állapotában változás következik be, akkor azt a szülő újabb szakorvosi igazolás benyújtásával köteles jelezni. Halásztelek, 2022. 09. 05.

Köszönettel:

Bakó Katalin
Tagintézmény vezető

A tájékoztatás PDF formátum itt tölthető le.

Közlemény

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023-as nevelési év első szülői értekezletére

2022. augusztus 25-én 17 órai kezdettel kerül sor

a bölcsődés és valamennyi óvodás gyermek szüleinek részére. Ennek során megismerkedhetnek az új épülettel, bemutatkoznak dolgozóink és tájékoztatjuk Önöket az intézmény működési rendjéről, a beszoktatás menetéről, a csoportok beosztásáról.

A szülői értekezlet helyszíne: Halásztelek, Hold utca 34. szám.

Óvodás gyermekek részére szükséges beszerezniük ágyneműt (gumis/vízhatlan lepedő 133 x 58 x 12 cm méretű fektetőágyra, kispárna, paplanhuzat, takaró a hűvösebb időkre), fogmosó poharat, fogkrémet és fogkefét, váltócipőt és váltó ruházatot. Az öltözőszekrények mérete nem teszi lehetővé az óvodai zsák használatát, ezért kérjük ennek mellőzését.

A bölcsődés gyermekek számára beszerzendő eszközök listájáról emailben értesítjük a kedves Szülőket.

A kedvezményes vagy ingyenes étkezést az alábbi jogcímek alapján tudjuk biztosítani:

 • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • a gyermeket nevelésbe vették.

Az első szülői értekezletre legyenek szívesek a jogcímet igazoló dokumentumot magukkal hozni.

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján áll módunkban biztosítani.

Kérdés esetén keressenek minket bizalommal, az óvoda email címén.

                                                                                                          Bakó Katalin

                                                                                                    Tagintézményvezető

Közlemény – Lámpás Mini-bölcsődei felvételi tájékozatató

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója az augusztus 1-én nyitó, szeptember 01-ével induló Lámpás Mini-bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2022/2023-as évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Mini-bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2022. június 01. (szerda) 9.00-16.00 óra, június 02. (csütörtök)9.00-12.00 óra, ezt követően folyamatos. Előjegyzési szándékukat telefonos egyeztetés után legkésőbb 2022. június 17-ig szíveskedjenek jelezni személyesen vagy a lampas.ovoda@reformatus.hu email címen.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. július 01.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
 • oltási könyv másolata
 • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
 • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
 • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
 • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki.

Halásztelki Református Egyházközség

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába

történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2022/2023. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2022. április 20-22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. május 23.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító igazolványának, TAJ kártyájának, oltási könyvének és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • orvosi igazolás arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2019. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2021/2022. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2021. április 20-22. (kedd-csütörtök) 8.30-17.30 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az óvodában (2314 Halásztelek, Iskola u. 2.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2021. május 19.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2015. szeptember 1.és 2018. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2018. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség

Étkezéssel kapcsolatos fontos információk

Kedves Szülők!

Étkezéssel kapcsolatos fontos információk:

A gyermekek másnapi étkezésével kapcsolatos információkat, reggel 9 óráig áll módunkban az óvoda titkárságán elfogadni.

 1. az étkezés lemondása:

– hiányzás esetén az ebéd részünkről minden esetben lemondásra kerül,

 – az ebéd lemondásának elmulasztása esetén a napi térítési díjat (360,-)     mindenkinek ki kell fizetni,

 • az étkezés igénylése:

– a gyermek óvodába érkezése előtti napon reggel 9 óráig igényelhető a másnapi étkezés,

     – másnap az étkezés igénylésének elmulasztása esetén a gyermeket NEM tudjuk befogadni.

Kérjük az információk tudomásul vételét és betartását.

Óvodatitkárság: 06/24-452-997                           lampas.ovoda@reformatus.hu