Közlemény óvodai beiratkozásról 2024

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába

történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2024/2025. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

  1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2024. április 22-23. (hétfő-kedd) 9.00-15.00 óra.
  2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az  óvoda épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
  3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
  4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2024. május 24.
  5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
  • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos)

A beiratkozás azon gyermekeket érinti elsősorban, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen is kitölthetőek, illetve a honlapon is megtalálhatóak.

Halásztelki Református Egyházközség