Közlemény – Lámpás Mini-bölcsődei felvételi tájékozatató

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója az augusztus 1-én nyitó, szeptember 01-ével induló Lámpás Mini-bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2022/2023-as évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Mini-bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2022. június 01. (szerda) 9.00-16.00 óra, június 02. (csütörtök)9.00-12.00 óra, ezt követően folyamatos. Előjegyzési szándékukat telefonos egyeztetés után legkésőbb 2022. június 17-ig szíveskedjenek jelezni személyesen vagy a lampas.ovoda@reformatus.hu email címen.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. július 01.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
  • oltási könyv másolata
  • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
  • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
  • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
  • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki.

Halásztelki Református Egyházközség