Közlemény óvodai beiratkozásról

KÖZLEMÉNY
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába
történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2023/2024. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

  1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2023. április 24-26. (hétfő-szerda) 9.00 – 15.30 óra.
  2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az óvoda új épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
  3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei, keresztyén szellemiségben nevelkednek.
  4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2023. május 24.
  5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
  • igazolás tartós betegségről, illetve szakértői vélemény

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2017. szeptember 1.és 2020. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2020. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség