Közlemény óvodai beiratkozásról 2024

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába

történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2024/2025. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2024. április 22-23. (hétfő-kedd) 9.00-15.00 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az  óvoda épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2024. május 24.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, oltási könyve és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • szakértői véleményeket (SNI, vagy magatartásproblémás gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos)

A beiratkozás azon gyermekeket érinti elsősorban, akik 2024. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen is kitölthetőek, illetve a honlapon is megtalálhatóak.

Halásztelki Református Egyházközség

Közlemény bölcsődei beiratkozásról 2024

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a Lámpás Református Óvoda és Mini bölcsőde bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2024/2025-ös évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodája és Mini bölcsődéje bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2024. április 22 – 23. (hétfő-kedd) 9.00-15.00-ig, ezt követően folyamatos.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2024. május 24.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
 • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
 • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
 • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
 • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

 Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen is kitölthetőek, illetve a honlapon is megtalálhatóak.

Halásztelki Református Egyházközség