KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába

történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2022/2023. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

  1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2022. április 20-22. (szerda-péntek) 8.30-17.30 óra.
  2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 1217/11 hrsz.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
  3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei.
  4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2022. május 23.
  5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító igazolványának, TAJ kártyájának, oltási könyvének és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
  • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
  • orvosi igazolás arról, hogy a gyermek óvodaérett, egészséges és a kötelező védőoltásokat megkapta, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2016. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2019. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

Amennyiben lehetséges, a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség