Bemutatkozunk

Bemutatkozunk
1. Az intézmény földrajzi adottságai

Az intézmény a Csepel-szigeten, Budapesttől 10 km-re, az M0-ás autópálya lejárójához közel, Halásztelken, a várost átszelő főút mellett, lakóövezetben található.

Halásztelek közigazgatásilag a közép-magyarországi régió, ezen belül Pest megye részét képezi. Budapest agglomerációjának jellegzetessége, hogy könnyebb a környező településekről Budapestre utazni tanulni, mint a szomszédos településekre eljutni. Halásztelek közlekedési helyzete nem mondható szerencsésnek ebből a szempontból.

2. Halásztelek város jellemzése

A település 1952-ben jött létre a múlt század első felében a tököli repülőtér kiszolgáló személyzetének lakóhelyéül szolgáló Hermina telepből. Halásztelek Budapest déli agglomerációjának kisebb települése. Környezetében keleten és délről Szigetszentmiklós, Szigethalom és Tököl egységes lakóövezetet jelentenek. Nyugati irányban a Duna található. Közülük kettő a városi rangot is elnyerte. A tömegközlekedés lehetőségei közül a három környező település érintésével a HÉV megkerüli Halásztelket, amely nem kedvez az intézményekbe történő bejárásnak, viszont a kollégiumi ellátás esélyeit növeli ez a tény. A helyközi autóbusz-közlekedés a települést átszelő észak-déli irányú főközlekedési úton történik.

A város jelenlegi 9300 fős lakossága folyamatosan gyarapszik, a külterületeket folyamatosan belterületté nyilvánítva nő a lakóövezet területe is. A település 2008. július 1-jével városi rangra emelkedett. A gyarapodó népesség szükségessé teszi az általános iskolai férőhelyek gyarapítását, melyet az önkormányzat saját erőből nem tud elvégezni, így kézenfekvő a jelenlegi középiskola feladatainak gyarapítása az alapfokú oktatással.

A település felnőtt lakosságának túlnyomó része Budapestre illetve Szigetszentmiklósra ingázva jár dolgozni. A gyermekek reggelente és délutánonként 1-1 órát a közlekedési eszközökön töltenek el.

3. Az intézmény bemutatása

A Bocskai István Református Középiskola a 60-as évek végén épült, 1971-ben kezdte meg működését mezőgazdasági szakmunkásképzőként, akkor még Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Kollégium néven. Az intézmény 1999. augusztus 1-jével jogutódlással történő intézményátadással került a Tököl-Halásztelki Református Egyházközség fenntartásába. Az intézmény átvételéhez a Dunamelléki Református Egyházkerület hozzájárult. Az átadás-átvétel iskolánk mind külső megjelenésében, mind belső életében változásokat hozott. Jelenleg a Halásztelki Református Egyházközség tartja fent az intézményt.

Az iskolaépület tehát Halásztelek főútja mellett fekszik, egy területen áll a középiskola, az általános iskola, valamint a kollégium épülete. Az általános iskolai tagozat (2004) és a gimnáziumi tagozat (2005) beindulásával az intézmény a legsokoldalúbb református közoktatási intézménnyé vált, s közelebb került a helyi társadalomhoz.

Környezete rendezett, a főbejárat mellett az ízlésesen kialakított park nemcsak a tanév közben kedvelt a diákok és pedagógusok körében, hanem a ballagás vonulási útvonalaként is rendkívül mutatós.

A tanulók – szakoktatóik segítségével – nagy gondot fordítanak arra, hogy az iskola és a kollégium épületei és környezete nevéhez méltó legyen. Az intézmény területén az iskola épülete, az iskola kollégiumának, valamint a tankertjének épületei (tanműhely, raktár, üvegház, fólia stb.) találhatóak.

Iskolánk névadója Bocskai István, mellszobra az aulában egy halásztelki polgár adománya. Az iskola címerének jelképei egyértelműen árulkodnak az egyházi kötődésről, valamint a tudás melletti elköteleződésről. A főbejárat feletti timpanonban olvasható iskolánk jelmondata, Fides et libertas – hűség és szabadság –, és utal az iskola szellemiségére.

Ezek a szimbólumok, idézetek segítik az azonosulást a Bocskai szellemiségével. A névadó személye az iskolai közösség összetartozását is erősíti, hiszen a „bocskaisok” elnevezésre mindannyian büszkék lehetünk.

Az előcsarnokban tájékoztató tábla hívja fel a figyelmet arra, hogy intézményünk teljes egészében akadálymentesített: a főbejárat mellett lift működik, a lépcső mellett rámpa segíti a mozgáskorlátozottakat, az iskola burkolata a látássérültek tájékozódását könnyíti meg, a hallássérült diákok tanulását pedig infokommunikációs akadálymentesítés biztosítja. Iskolánk felvállalja a testi fogyatékkal élők oktatását-nevelését is.

4. Térségi ellátás

Az iskola Csepel-sziget egyetlen egyházi fenntartásban lévő középiskola. Széles szakmai tanulási lehetőséget kínál a diákoknak a hagyományosnak mondható képzésekben, mint a gimnázium, szakközépiskola és szakiskola. Az irodai asszisztens, számítógépszerelő, virágkötő, – berendező, dísznövénykertész szakmák népszerűek, a környék munkáltatói szívesen alkalmazzák a végzett diákjainkat. Halásztelken több vállalkozás is foglalkozik kertészettel, ők elsősorban az agrár végzettségű diákjainkat keresik a munkaerő piacon. A szakmai képzés magas színvonalú, ezt bizonyítja az országos versenyeken elért kimagasló eredmény, amivel nemcsak az iskola, hanem a város hírnevét is öregbítették. 2013. szeptemberétől pedig elindult a rendészeti szakirány is, szorosan együttműködve a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysággal.

Mivel a régióban nincs más ilyen jellegű intézmény – akár református fenntartásról, akár az oktatott szakmákat nézzük – ezért szülők szívesen íratják be ide a gyermeküket. A helyi társadalom elfogadta az iskolát, népszerűsége a jelentkezők számában mutatkozik meg, hisz évek óta több mint kétszeres a túljelentkezés.

A Bocskai István Református Középiskola egyébként országos beiskolázású intézmény, azonban a tanulók 80 %-a a közép-magyarországi régióból, vagyis Budapestről és Pest megyéből érkezik. A tanulók Fejér, Komárom-Esztergom, Tolna, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyéből is érkeztek.

5. Kollégium

Mivel a Csepel-szigeten és környékén a közlekedés nem kedvez a bejárásnak, ezért sokan választják a kollégiumot. Vagyis a kollégiumi ellátást nemcsak a más megyéből érkező diákok veszik igénybe, hanem a környéken élő diákok is.

A kollégium nemcsak az alapvető szolgáltatásokat nyújtja, hanem kiemelkedő figyelmet fordít a felzárkóztatásra, a diákok nevelésére. A tanulásban nyújtott segítség minden kollégista számára a biztos tudást jelenti a középiskolai tanulmányok során. Vagyis a Kollégium célja, hogy az otthonról hozott hátrányokat orvosolja, lehetőséget adjon a diákoknak, hogy egyenlő eséllyel végezzék el a középiskolát. Nemcsak a távol lakók, de nem megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt tanulási feltételeket biztosít.

6. AMI – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Bocskai István Református Középiskola már 4 esztendeje biztosítja diákjainak a művészeti képzésben való részvételt. A tanulók néptáncot és szobrászatot tanulhatnak, gitár, zongora és furulya órákon vehetnek részt. Az intézmény célja, hogy a diákok megszeressék ezeket a művészeti ágakat, illetve a későbbiekben sikeresek legyenek ezekben.