Közlemény óvodai beiratkozásról

KÖZLEMÉNY
a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájába
történő beiratkozás rendjéről

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvodai felvétel időpontját és rendjét a 2023/2024. nevelési évre a következőképpen állapította meg:

 1. A Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodájának óvodai beíratási időpontja: 2023. április 24-26. (hétfő-szerda) 9.00 – 15.30 óra.
 2. Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az óvoda új épületében (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). Az újonnan jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt.
 3. A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. A felvételnél előnyben részesülnek a halásztelki lakóhellyel rendelkező szülők gyermekei, keresztyén szellemiségben nevelkednek.
 4. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2023. május 24.
 5. A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
 • igazolás tartós betegségről, illetve szakértői vélemény

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2017. szeptember 1.és 2020. augusztus 31. között születtek. Azon szülők jelentkezését is várjuk, kik szeretnék előjegyeztetni a 2020. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. Az ő felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.

A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik az óvoda megismerésére is. A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Halásztelki Református Egyházközség

Közlemény bölcsődei beiratkozásról

A Halásztelki Református Egyházközség, mint a Bocskai István Református Oktatási Központ fenntartója a Lámpás Református Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontját és rendjét a 2023/2024-es évre a következőképpen állapította meg:

a) a Bocskai István Református Oktatási Központ Lámpás Óvodája és Mini Bölcsődéje bölcsődei felvétel előjegyzésének időpontja: 2023. április 24-26. (hétfő-szerda) 9.00-15.30-ig, ezt követően folyamatos.

b) Bölcsődei beiratkozási szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik az új óvodaépületben (2314 Halásztelek, Hold u. 34.). A jelentkezők felvételéről a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető dönt. A felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje: 2023. május 24.

d) A felvételről szóló határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni, melyet a fenntartó 15 napon belül bírál el.

e) A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosító igazolvány másolata
 • oltási könyv másolata
 • tartós betegségről szóló igazolás (szükség esetén)
 • a szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
 • mindkét szülő munkáltatói igazolása, illetve tanulmányok esetén az erről szóló igazolás
 • a gyermek keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)

Azokat a szülőket várjuk, akik igénybe kívánják venni az intézményünk által nyújtott szolgáltatást 3 éven aluli gyermekük számára, és azt szeretnék, hogy gyermekük keresztyén szellemű nevelésben részesüljön.

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal a gyermeket, így lehetőség nyílik a bölcsőde megismerésére is.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki.

Halásztelki Református Egyházközség