Alapfokú Művészeti Iskola Terítési és tandíjának befizetése

  • Készpénzes befizetés

Helye: II. Rákóczi F. u 17. Ált. Isk. II. em (iroda a lépcsővel szemben) 8.00-tól- 18.00-ig.

Ideje: szeptember 17-18.kedd-szerda.

  • Készpénzes pótbefizetés (végső határidő!)

Helye: II. Rákóczi F. u 17. Ált. Isk. II. em (iroda a lépcsővel szemben) 8.00-tól- 18.00-ig.

Ideje: szeptember 25 szerda.

  • Utalásos befizetés

Közleménybe kerülő információk: AMI-Gyermek neve-tanszak(ok)megnevezése +hangszerbérlés (ha van kölcsönzött hangszer)

Számlaszám:10918001-00000003-75330007

Utalásos befizetés határideje: szeptember 25 szerda.

  • Terítési és tandíjak összege 2019-2020

Térítési díj: 7500 ft /félév (új beiratkozók esetében mindig a zenei tárgy, régebbi növendékek esetében, amire régebben iratkozott be az a főszakja. Főszakja után fizetendő)

Tandíj: 9000 ft / félév. (főszak mellett választott további szakok. Pl: képzőművészet, néptánc után fizetendő.

Hangszerkölcsönzési díj: 4000 ft/félév.

A terítési és tandíjak meg nem fizetése vagy határidőn túli befizetése, a jelentkezés automatikus törlését vonja maga után!